Afdeling

Contactgegevens:

Secretariaat GroenLinks Soest-Soesterberg
Claire van Eik
Smitsweg 277
3765 CH Soest
Telefoon: 035-8872234
E-mail: secrgroenlinkssoest@gmail.com

Donaties - met name voor het verkiezingsfonds - kunnen worden gestort op rekeningnummer NL19 TRIO 0390 2507 75 t.n.v. GroenLinks afdeling Soest-Soesterberg.