Bewegen en sporten

Sporten en bewegen zijn van belang voor de individuele gezondheid en voor de sociale cohesie. Sportverenigingen hebben daarin een belangrijke rol maar zijn een middel en geen doel op zich.

  • Individueel bewegen stimuleren we ook door een goede inrichting van de openbare ruimte.
  • De gemeente verhuurt accommodaties aan verenigingen die voor iedereen open staan.
  • We stimuleren sportverenigingen ook hun eigen directe omgeving (kantine, parkeerplaats) gezonder te maken
  • Voor doelgroepen met bewegingsarmoede, zoals kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking wordt via de relevante organisaties extra activiteit gestimuleerd.
  • Het programma ‘Kies je sport’ en de deelname aan het Jeugdsportfonds worden onverminderd voortgezet.