Dierenwelzijn

De gemeente heeft een kleine wettelijke taak als het gaat om dierenwelzijn. Dieren met een eigenaar die ‘zoekraken’, moeten opgevangen worden zodat de eigenaar opgespoord kan worden. In Soest verzorgt Dierentehuis ’t Hart deze taak voor de gemeente. GroenLinks vindt echter dat er altijd meer gedaan kan worden.

  • GroenLinks wil dat de gemeente een kostendekkende vergoeding betaalt aan het dierenopvangtehuis. Zij gaat buurgemeenten die ook van deze opvang gebruik maken daar ook toe aansporen.
  • Educatie over natuur, milieu, gezondheid en dierenwelzijn houdt een belangrijke plek in het aanbod aan scholen en wordt uitgevoerd door de lokale instellingen op dat gebied.
  • Delen van het openbaar groen die zich daarvoor lenen, worden kruidenrijke graslanden met inheemse bloemen, gericht op wilde bestuivers (bijen, hommels en zweefvliegen).
  • Beheerjacht wordt alleen toegestaan bij ernstige bedreigingen voor de volksgezondheid of voor grote schade.
  • Megastallen krijgen in onze gemeente geen vergunning.
  • Dierenwelzijn gaat een belangrijkere rol spelen bij het toestaan van het houden of gebruik van dieren voor commerciële doeleinden.