Divers en gastvrij

GroenLinks streeft naar een open en gastvrije gemeente waarin alle inwoners zich thuis kunnen voelen. Onveiligheid en intolerantie verkleinen deze vrijheid. Daarom stellen we tegen racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden of mensen met een beperking harde grenzen.

  • De burgemeester wordt verantwoordelijk voor het diversiteits- en antidiscriminatiebeleid. Omdat de burgemeester boven de partijen staat en zijn of haar portefeuille over de kern van onze grondwet gaat, is hij of zij het beste in staat om deze verbindende rol te vervullen.
  • De gemeente heeft binnen het zorg en welzijnsbeleid specifiek aandacht voor LHBT+ jongeren, ‘roze ouderen’ en LHBT+ inwoners met een bi-culturele achtergrond. Zij hebben vaak een minder groot netwerk, minder mantelzorgers en kampen vaker met psychische problemen. We ondersteunen als gemeente de emancipatie van vrouwen en LHBT+ inwoners.
  • GroenLinks vindt het onaanvaardbaar als mensen uit hun buurt worden weggepest. Het uitgangspunt is dat de dader verhuist en het slachtoffer blijft, en niet omgekeerd.
  • In een jaarlijks rondetafelgesprek met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties kan de gemeente goede initiatieven maar ook gevoelige punten bespreken.
  • Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, helpt de gemeente hem of haar zo snel mogelijk aan woonruimte en krijgt hij of zij integratiebegeleiding.
  • De gemeente voert regie over de inburgering, samen met de vluchteling.
  • Jaarlijks organiseert de gemeente een diversiteitsdag als steuntje in de rug voor de mensen die zich niet vanzelfsprekend geaccepteerd voelen.