Eerlijk delen

GroenLinks wil een inclusieve gemeente waar iedereen kan meedoen. Ons uitgangspunt is vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Als mensen het niet zelf lukt om mee te doen, krijgen zij hulp en steun vanuit de gemeente.

  • Wij willen af van de onnodige, vaak contraproductieve regels voor mensen met een bijstandsuitkering of andere inkomensondersteuning. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd. De sociale dienst is ruimhartig voor zelfstandige ondernemers die in armoede leven
  • Minimaregelingen kunnen met een enkelvoudige procedure worden aangevraagd en zo mogelijk automatisch worden verstrekt. Er komt één aanmeldformulier voor alle regelingen en een website met toegankelijke actuele informatie over landelijke en gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning.
  • GroenLinks wil dat de toeslag voor langdurige minima in plaats van na drie jaar reeds na twee jaar bijstand ingaat.
  • We bestrijden laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen.
  • GroenLinks kiest voor een actieve aanpak van de schuldenproblematiek via goede preventie, schuldsanering en nazorg. Zelfredzaamheid mag geen vereiste zijn voor deze hulpverlening, het probleem is juist dat mensen het vaak niet zelf redden.
  • Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor hen blijft die mogelijkheid bestaan. 
  • Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dat betekent: blijvende aandacht bij het inrichten van publieke ruimten (ook digitaal!), doelgroepgerichte en begrijpelijke communicatie, het bevorderen van (zelf)acceptatie en het tegengaan van stigmatisering.