Groen en natuur

Binnen de bebouwde kom is openbaar groen van belang voor iedereen en zeker voor kinderen. Buiten de kom worden natuurgebieden actief beschermd.

  • In de recreatieve gebieden moet iedereen zich prettig kunnen voelen en moet niet een bepaalde groep domineren.
  • GroenLinks is tegen woningbouw op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Sterker, GroenLinks streeft naar de Natura-2000 status voor dit hoogwaardige natuurgebied.
  • Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen of een bijdrage willen leveren aan het beheer, krijgen hulp van de gemeente.
  • Voldoende groene speelplekken voor kinderen en jongeren van álle leeftijden. In elke wijk een (trap)veldje.
  • De laatste jaren zijn er veel bomen binnen de bebouwde kom verdwenen. Daarom wordt de herplantplicht van bomen uitgebreid en de vergunningsprocedure voor bomenkap aangescherpt.
  • Nieuwe activiteiten in het buitengebied kunnen ontwikkeld worden, zolang deze het landschap niet schaden en niet te veel gemotoriseerd verkeer aantrekken. Denk bijvoorbeeld aan wonen in bestaande agrarische gebouwen.
  • Grootschalige landbouw zoals megastallen en kassen worden geweerd.
  • Met bedrijven wordt samengewerkt om de biodiversiteit in tuinen van kantoren en op bedrijventerreinen te versterken.