Jeugd

Investeren in kinderen en jongeren is heel belangrijk. GroenLinks wil dat kinderen kunnen opgroeien in een gemeente waar zij zich kunnen ontwikkelen op het gebied van cultuur, recreatie en bewegen in de breedste zin.

  • GroenLinks wil alle kinderen en jongeren in Soest en Soesterberg een positieve jeugd bieden en streeft daarom naar voldoende speelmogelijkheden, ontmoetingsplekken en
  • belangrijke voorzieningen zoals de bibliotheek.
  • Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. GroenLinks vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen optreden, omdat zo veel leed kan worden voorkomen. De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren daadwerkelijk nodig hebben.
  • De gemeente zet nieuwe communicatiemiddelen in die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren, om te zorgen dat jongeren en opvoeders eerder, makkelijker en vanzelfsprekender bij de gemeente terechtkomen voor vragen over opgroeien en opvoeding.
  • Informatie, advies, lichte hulp en begeleiding door professionals, blijft daarnaast gewoon mogelijk via de huisarts en de zorgstructuren in onderwijs en veiligheid.
  • Om bureaucratie te verminderen moet de verantwoordingswijze worden veranderd: minder cijfers en meer kwalitatieve verantwoording (beschrijving casussen, aanpak, etc.).
  • De gemeente stimuleert een zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de gemeente en geeft hierin zelf het goede voorbeeld.
  • Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om initiatieven te nemen en de gemeente ondersteunt ze in de uitvoering daarvan.
  • De gemeente ondersteunt de uitgangspunten van de ‘vreedzame school’: kinderen leren conflicten op een vreedzame manier op te lossen onder andere door voorlichting te bieden over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie.