Kunst en cultuur

Kunst en cultuur verrijken ons leven en geven glans aan ons bestaan. Maar kunst en cultuur kunnen ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep.

  • GroenLinks wil niet nog meer bezuinigen op cultuur en minimaal de bestaande culturele voorzieningen behouden
  • Alle kinderen moeten al jong toegang hebben tot cultuur, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Deelname aan het Jeugdcultuurfonds wordt voortgezet.
  • De educatieve kunst en cultuurprogramma’s op de scholen blijven bestaan.
  • In de komende raadsperiode wordt een start gemaakt met het vormgeven van de viering van het 1000 jarig bestaan van Soest in 2029. We zien dit als een mooie invulling van het thema ‘Wij zijn Soest’ en de algemene integratie van alle inwonersgroepen in onze gemeente.
  • In de participatie rondom beleidsontwikkeling en bij de uitvoering van beleidsprogramma's gaat de gemeente meer gebruik maken van toepassingen van kunst en cultuur.
  • Als de gemeente kunstenaars betrekt bij culturele activiteiten of andere culturele werkzaamheden is dat niet per definitie op vrijwillige basis maar worden zij daar bij voorkeur marktconform voor betaald.