Menselijke zorg

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving als zij dat zelf willen. In de zorg staan de mensen die hulp nodig hebben centraal.

  • Áls de gemeente taken uitbesteedt, zoals de thuiszorg, let ze in de eerste plaats op kwaliteit en niet alleen op kosten. In de zorg willen we dat een cliënt maar met één of een paar vaste hulpen te maken krijgt en dat de werkgever een goed personeelsbeleid voert. Wie inzet op de laagste prijs, creëert een prijzenoorlog die ten koste zal gaan van cliënten.
  • Voor wie het aanbod van bestaande instellingen onvoldoende aansluit, stellen we een integraal persoonsgebonden budget (IPGB) beschikbaar. Daarmee kunnen mensen zowel zorg, wonen als werk naar eigen inzicht regelen. Voor sommigen is een IPGB essentieel om zelfredzaam en zelfstandig te kunnen functioneren.
  • Omdat wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, maken we per woonwijk een woon-en zorgvisie.