Milieu

Het effect van aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Dat begint bij het beperken van het maken van vuilnis. GroenLinks wil de uitstoot van belastende stoffen (zoals fijnstof) bij de bron aanpakken.

  • Afval wordt op een efficiënte manier die klantvriendelijk is ingezameld en verwerkt. In beginsel geldt steeds het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt.
  • GroenLinks streeft in verband met de luchtkwaliteit naar een maximumsnelheid van 100 km/h op de A28 bij Soesterberg.
  • Bij de verstrekking van vergunningen voor veehouderijen stelt de gemeente hoge eisen aan de uitstoot van fijnstof en ammoniak.
  • Bedrijven met een sterk vervuilend karakter worden geweerd, bestaande milieuvergunningen worden strikt gehandhaafd en aangescherpt.
  • Geluidsoverlast, onder meer door het verkeer en door bedrijven, gaan we tegen in Soest en Soesterberg.