Schone energie

GroenLinks is voor meer vaart zetten achter het opwekken van schone energie. Gemeente en inwoners moeten samen bedenken waar dat op welke manier het beste kan. Tegen windmolen bestaan, ook terechte, bezwaren maar we moeten onze kop niet in het zand steken. We hebben alle alternatieven nodig, en we ontkomen er dan ook niet aan ook een bijdrage te leveren aan windenergie (bijvoorbeeld op bedrijventerreinen en langs de A28)

  • Burgers en ondernemers die duurzaam energie op hun huis of in hun wijk willen opwekken, worden geholpen met een snelle vergunningverlening.
  • Energiebesparing wordt bevorderd, bijvoorbeeld door isolatie: goed voor milieu en portemonnee.
  • Gemaakte afspraken over energieprestaties van nieuwbouw worden bij oplevering strikt gecontroleerd.
  • Openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED verlichting.
  • Wettelijke middelen om het energiegebruik van middelgrote en grote verbruikers naar beneden te brengen, worden toegepast.
  • Omdat klimaat zich niet aan gemeentegrenzen houdt, worden de mogelijkheden van samenwerking met buurgemeenten onderzocht.
  • Uiteraard is GroenLinks tegen schaliegaswinning en andere sterk vervuilende technieken in onze gemeente.