Verkeer

De helft van alle verplaatsingen binnen Soest gaan lopend of op de fiets. GroenLinks stelt daarom het langzaam verkeer voorop in het verkeersbeleid. Verkeersontwerpen beginnen bij het langzaam verkeer. Hoofdfietsroutes krijgen zo veel mogelijk voorrang.

  • Onderhoudsgelden gaan wat GroenLinks betreft de komende jaren geheel naar achterstallig onderhoud van trottoirs en fietspaden.
  • We gaan aan de slag met de aanbevelingen van de Fietsersbond Soest over het verkeersveilig maken van de schoolomgevingen.
  • GroenLinks zet in op meer openbaar vervoer dat milieuvriendelijk is en dat open staat voor alle Soesters, dus ook voor mensen met een beperking.
  • De gevaarlijke rotondes met afwijkende vormgeving op de Koningsweg worden aangepast.
  • Hoofdfietsroutes worden sociaal veilig gemaakt, met name buiten de kom.
  • Het gemotoriseerd verkeer wordt zo veel mogelijk op de hoofdwegen geconcentreerd. Bestaande afsluitingen voor het autoverkeer die dat ondersteunen, worden daarom gehandhaafd en waar nodig effectiever gemaakt.