Vrijwilligers en mantelzorgers

Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. De laatste jaren wordt er echter steeds meer verwacht van vrijwilligers en komt soms het ‘vrijwillige’ karakter van het werk onder druk te staan. Voor mantelzorgers geldt dat zij zich vaak niet afvragen of ze iets bijzonders doen, hun vanzelfsprekende inzet is onbetaalbaar maar kan ook teveel van het goede worden.

  • GroenLinks wil vrijwilligerswerk goed ondersteunen, juist ook in het belang van de vrijwilligers zelf. De ondersteuning moet aansluiten op de wensen van de vrijwilligers zelf. Zij doen het werk in eerste instantie vanuit een persoonlijke motivatie en niet om de gemeente van dienst te zijn en dat moet zo blijven.
  • Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit trainingen, workshops en een goede begeleiding. Tegelijkertijd kan scholing bijdragen aan de wens van sommige vrijwilligers om kennis te vergroten, hun cv te verrijken en kansen te creëren op de arbeidsmarkt.
  • Mantelzorgers zijn beter in staat voor zichzelf op te komen wanneer zij ondersteund worden door een cliëntondersteuner. Dit moet structureel worden aangeboden.
  • Ter ondersteuning van mantelzorgers wordt mantelzorgvriendelijk woonbeleid gestimuleerd, bijvoorbeeld door het versoepelen van regels of urgentiebeleid. Dubbele bewoning in verband met mantelzorg wordt waar mogelijk gefaciliteerd.
  • Werkgevers, waaronder de gemeente, worden gestimuleerd om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te hebben.