Wonen

GroenLinks vindt het belangrijk dat als we bouwen, we dat doen voor groepen die moeilijk zelf aan een woning kunnen komen. Dus sociale woningbouw, aangepaste woningen voor senioren en mensen met een beperking en inderdaad ook starterwoningen. GroenLinks wil woningen bouwen in Soest gebaseerd op het maatschappelijke doel dat we er mee willen bereiken en niet om geld te verdienen.

  • Bij nieuwbouw worden de hoogste duurzaamheidseisen gesteld, zowel aan het bouwproces zelf, om overlast te minimaliseren, als aan de te bouwen woningen, zodat de energielasten ook laag kunnen blijven
  • Omdat ruimte schaars is, wordt vooral gezocht in hergebruik van beschikbare leeggekomen terreinen en gebouwen.
  • Stedenbouwkundige kwaliteit wordt niet gezocht in megalomane (hoog)bouw, maar juist in de goede ruimtelijke inpassing in openbare ruimte.