Stuur ons een email:

Secretariaat GroenLinks Soest-Soesterberg
Ruud van Zomeren
E-mail: soest@groenlinks.nl

Donaties - met name voor het verkiezingsfonds - kunnen worden gestort op rekeningnummer NL19 TRIO 0390 2507 75 t.n.v. GroenLinks afdeling Soest-Soesterberg.