Nieuws

Begroting 2019: veel bloemenzaad maar minder zorg

Tijdens de eerste avond van de begrotingsbehandeling 2019 spraken alle partijen hun beschouwing over de begroting uit. Het college bracht met hun beantwoording van de vragen van de oppositiefracties nog meer onduidelijkheid dan er al bestond over de plannen in de begroting. De oppositiefracties waren eensgezind in hun frustratie hierover. Hieronder de bijdrage van de fractie van GroenLinks. 

Lees verder

Vragen aan college over houtrook. Wethouder Treep houdt de boot af.

Het stookseizoen is weer begonnen, dat betekent dat ook open haarden en houtkachels weer in gebruik zijn genomen. Regelmatig worden wij benaderd door individuele inwoners en belangengroepen die overlast ervaren van de rook daarvan en aandacht vragen voor de gezondheidsproblemen die dit met zich mee brengt. Door ons daarnaar gevraagd gaf de wethouder aan dat de gemeente hiertegen niet zo veel kan ondernemen.

Lees verder

Laat van u horen, het werkt!

Bewoners rondom het Kerkplein in Soest boekten een opmerkelijk succesje. Tijdens Koningsdag gaf het grote podium met versterkte muziek voor hun deur wel erg veel overlast. Toen zij er lucht van kregen dat dit misschien een jaarlijks terugkerende festiviteit zou gaan worden hebben ze snel contact gezocht met de burgemeester. Nog voor de gemeenteraad zich uit kon spreken over het zogenaamde evenementenbeleid was het Kerkplein al van het lijstje mogelijke locaties voor grote festiviteiten gehaald. Het lijkt er op dat college en gemeenteraad dezelfde weg op andere locaties gaan bewandelen. In het evenementenbeleid worden namelijk de regels voor geluidsoverlast aanmerkelijk versoepeld. Zo komen er op meer plekken (bijvoorbeeld bij de winkelcentra, inclusief Soesterberg) mogelijkheden voor grote festiviteiten met versterkte muziek die tot later in de nacht duren (01:00).

Lees verder

Vragen over inloophuis

De gemeente moedigt initiatieven van inwoners aan om het leven in Soest en Soesterberg beter te maken voor iedereen. Onlangs bleek dat de medewerking van de gemeente aan zo'n dergelijk initiatief van Sonja Wolf voor een inloophuis voor dak- en thuislozen na een jaar investeren en overleggen ineens stop is gezet. Het argument was dat er geen geld meer is voor nieuwe initiatieven. 

De fractie van GroenLinks heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

 

Lees verder

Zorg geen prioriteit, sportbezuiniging blijft

Coalitie Soest (GGS, VVD, D66 en CU/SGP) wil de zorg geen prioriteit geven en stemt tegen het opheffen van het restant bezuiniging op de sport. De zogenaamde uitgestoken hand van de collegepartijen richting de oppositiepartijen bleek gisteravond een wassen neus.

 

  

Lees verder

Vragen over Groene ambitie van het college

Naar aanleiding van het gesloten coalitieakkoord 2018-2022 en de uitgebrachte Kaderdiscussienota 2019 hebben wij over het thema Groene ambitie onderstaande schriftelijke vragen buiten de vergadering om aan uw college.

Lees verder

Pagina's