Nieuws

Synergieplan kadootje voor de projectontwikkelaar?

De gemeente zou volgens de fractie van GroenLinks toch uiteindelijk de ‘veiligheidsklep’ tegen het eenzijdig financieel belang van projectontwikkelaars en bouwbedrijven moeten zijn, aldus fractievoorzitter Rosan Coppes. In het geval van het bouwplan aan de Weegbreestraat lijkt dat niet het geval te zijn geweest.

Lees verder

Kan de vlag uit voor LHBT+-ers?

“Het is een minimaal voorstel, maar momenteel het maximaal haalbare.” Dat was de reactie van de fractie van GroenLinks op het LHBT+ voorstel dat donderdag 30 november in de gemeenteraad werd behandeld. Nadat ruim een jaar geleden de raad geen groen licht gaf voor het uithangen van de regenboogvlag was er wel steun voor het verkennen van de noodzaak van LHBT+ beleid in de gemeente Soest. Het goede nieuws is in elk geval dat de positie van LHBT-ers nu officieel “op de kaart staat” want de Soester gemeenteraad heeft het voorstel dat uit die verkenning voortkwam met algemene stemmen aangenomen.

Lees verder

Doe iets tegen de op twee na grootste ergernis

P&O Research heeft voor de website gemeente.nu onderzoek gedaan naar de grootste ergernissen van de burgers. Op nummer 3 stond zwerfafval. Nog boven vandalisme of te hard rijden. Op nummer 1 stond overigens hondenpoep en op nummer twee het afsteken van vuurwerk. Maar ik wil het graag met u hebben over zwerfaval.

Lees verder

Veel nieuwe gezichten op kandidatenlijst van GroenLinks Soest-Soesterberg

GroenLinks is volop in beweging, en dat is ook te merken bij GroenLinks in Soest. Op landelijk niveau groeit de partij en dat werpt ook lokaal vruchten af. Afgelopen week heeft GroenLinks Soest-Soesterberg de Kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld en deze lijst bevat naast een aantal bekende oudgedienden ook nieuwe gezichten.

Lees verder

Bezuiniging groenonderhoud wil niemand

Donderdagavond 9 november vergadert de gemeenteraad over de begroting voor 2018. Daarin staat nog steeds een voornemen een bezuiniging op groenonderhoud door te voeren van 243.000 euro. Een bezuiniging waarvoor geen enkel draagvlak meer is. Financieel heeft de gemeente een groot overschot dus er is geen enkele reden meer voor deze bezuiniging. GroenLinks dient daarom samen met andere partijen een amendement in om deze bezuiniging te schrappen.

In de bijlage de motie.

Project Smitsveen kan van start. Het kost een beetje maar dan heb je ook wat.

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met het projectplan dat de bewoners van de wijk Smitsveen meer perspectief moet gaan bieden. De fractie van GroenLinks heeft haar waardering uitgesproken voor het feit dat de tijd is genomen om tot een plan te komen waar naast repressie ook juist de nadruk ligt op preventie. Ook met dit omvangrijke plan zullen niet alle problemen van alle bewoners in Smitsveen worden opgelost. Maar voor de fractie van GroenLinks is ieder kind, jongere of volwassene voor wie door de activiteiten uit dit plan de situatie verbetert de moeite en de investering zeker waard.

Lees verder

Pagina's