Nieuws

SPORTHAL OVERHEES: powerplay van coalitie

De coalitiepartijen hebben na de massale protesten van bewoners van Overhees, een aangekondigd eigen onderzoek naar dit alternatief door oppositiepartij GGS en een motie van Burgerbelangen om het hele proces stop te zetten zich achter de oren gekrabd en besloten om met wat powerplay de regie weer over te nemen. Zij namen niet de moeite in overleg te gaan met de oppositie maar dienden samen een motie in voor het toevoegen van de locatie Beukendal aan het huidige onderzoek naar locaties in Overhees. Omdat zij per definitie een meerderheid hebben in de raad, werd deze motie natuurlijk aangenomen. 

 

Lees verder

BLIJ DAT IK DOORRIJ!

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces werd er gestemd over het voorstel van het college om het afslagverbod naar de Bartolottilaan voor verkeer uit Amersfoort op te heffen net als de spitsafsluiting van de Foekenlaan. “Wij begrijpen niets van die kruistocht tegen afsluitingen” zei fractievoorzitter Rosan Coppes tijdens de raadsvergadering op 29 juni jl. “Die zijn er toch juist om de verkeersveiligheid te bevorderen!”

Lees verder

Vogelpoep en geweekte puppybrokken

De vrijwilligers van de Vogelopvang in Soest hebben het druk. Dat vertelden ze toen ze afgelopen januari de Gouden Oliebol, onze vrijwilligersprijs, in ontvangst mochten nemen. Drie leden van GroenLinks Soest hielpen een ochtend mee en zagen met eigen ogen dat 'druk' geen overdreven kwalificatie is! 

Lees verder

Déja vû - Algemene Beschouwingen 2017

De afgelopen weken had het deel van mijn fractie dat al wat langer meeloopt ernstig last van déja vû. Ineens waren we weer terug in de tijd dat iedere, maar dan ook iedere, raadsvergadering uitmondde in een langdurige strijd over wel of niet bouwen, hoeveel, waar en de rode contour natuurlijk. Het maakte niet uit wat er op de agenda stond, ook al ging het over de prijs van paspoorten, er werd altijd wel weer een aanknopingspuntje gevonden. En terwijl een aantal raadsleden hun rituele ritje op het eigen stokpaardje maakte, zakte de rest van de raad onderuit en wenste dat ze naar huis kon gaan.

 

Lees verder

Ambivalentie rond vuurwerkvrije zones

Ambivalentie rond vuurwerkvrije zones

Tijdens de evaluatie van de vuurwerkmaatregelen eind mei in de gemeenteraad heeft onze fractie aangegeven ambivalent te staan tegenover de resultaten van de proef met een vuurwerkvrije zone. Het lijkt erop dat twee problemen door elkaar zijn gaan lopen: namelijk de overlast van vuurwerk voor mens, dier en milieu en de problemen waar de wijk Smitsveen mee te kampen heeft. 

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 19 april 2017

Op 19 april 2017 hielden we met 15 leden een Algmene Ledenvergadering. We hadden op dat moment in onze gemeente 65 leden voor onze partij.

In deze vergadering is bevestigd voor de komende gemeenteraadsverkiezing dat

-          De Kandidatencommissie GroenLinks Soest/Soesterberg wordt gevormd door Ans Mann, Olga Duijm en Ton Puntman.

-          De Programmacommissie wordt gevormd door Theo Zeegers en Rosan Coppes.

-          Als campagneleider is aangesteld Elske Suijkerbuijk

-          Bovendien is in het bestuur besloten  dat als algemeen adviseur voor het bestuur is aangesteld Ties de Ruijter.

Pagina's