Nieuws

GroenLinks tegen gewijzigd Verkeersplan Soest-Zuid

GroenLinks stemt (als enige) tegen het verkeersplan voor Soest-zuid. Het is toch vooral een plan voor autoverkeer geworden. Volgens GroenLinks zou in woongebieden de auto ‘te gast’ moeten zijn. In het verkeersplan worden nu maatregelen voorgesteld die de veiligheid voor voetgangers en fietsers niet ten goede komen. Zo verdwijnen de verkeerslichten voor de oversteek bij station Soest Zuid en verbetert de situatie bij het benzinestation aan de Soesterbergsestraat niet. Ook maatregelen om fietsgebruik te stimuleren blijven uit. GroenLinks zou fietspaden voor tweerichtingen fietsverkeer willen zien, aanpassing van de maximum snelheid en op onoverzichtelijke punten een inrijverbod voor auto’s. In plaats daarvan moeten groenstroken en veel bomen, die de Ossendamweg nog enige woonkwaliteit geven, wijken voor hetbautoverkeer. GroenLinks vind de maatregelen in dit verkeersplan veel te ingrijpend voor de paar momenten dat het autoverkeer in Soest-zuid korte tijd moeizaam doorstroomt.

Kadernota 2020. “Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt”

Als je als 11e fractie aan de beurt bent heb je wel een citaat van Einstein nodig om toch nog een beetje aandacht te krijgen. Het zal sowieso lastig worden want de Kadernota die voorligt brengt bij ons geen warme gevoelens teweeg. Het is een pessimistisch en bureaucratisch verhaal. De conclusie: wij doen het als gemeente best heel goed financieel gezien maar we worden sterk benadeeld door de landelijke overheid. Tijd voor de barricades zou je denken, je zou verwachten dat ons college op hoge poten via alle beschikbare gremia protest aan zou tekenen. Maar zoals blijkt uit het antwoord op onze vraag is dat maar een heel klein beetje gebeurd. De fractie van GroenLinks biedt haar kennis van actievoeren en het maken van spandoeken graag aan maar daarvoor kan het college ook bij de omwonenden van Oude Tempel in Soesterberg terecht zoals is gebleken.

De protesten bij de bijeenkomst vorige week over de woningbouw bij Oude Tempel in Soesterberg is wat GroenLinks betreft een symptoom van de kloof tussen de papieren werkelijkheid die hier in deze zaal meestal aan de orde is en de beleving van inwoners die daar vaak totaal los van staat. We hebben onszelf in het geval van Oude Tempel klemgezet met een puzzel aan ruimtelijke plannen en hun financiële consequenties in en om Soesterberg waarvan de uitvoering al zolang duurt dat de wereld eromheen inmiddels is veranderd. Bomen kappen op die schaal is inmiddels voor veel mensen onaanvaardbaar en in het licht van klimaatbeleid onverkoopbaar geworden. Maar ja, dat kost wat…

Lees verder

Motie JA JA Sticker overgenomen!

Een motie waarin GroenLinks voorstelt om voortaan alleen nog ongeadresseerd reclamedrukwerk te laten bezorgen bij huishoudens met een JA JA sticker, is vandaag overgenomen door het college. De motie, die we samen met D66 indienden, vraagt het college van burgemeester en wethouders om een onderzoek te doen naar de invoering van dit systeem. Fractie-assistent Ruud Coumans: "Dit zogeheten opt-in systeem zorgt ervoor dat er alleen nog reclamedrukwerk wordt bezorgd bij huishoudens die deze reclame daadwerkelijk willen ontvangen. Daardoor wordt er veel papier bespaard, volgens MilieuCentraal zo’n 33 kilo per huishouden per jaar. Want hoewel oud papier in onze provincie goed gerecycled wordt, is het voorkomen van afval natuurlijk beter!"

 

Lees verder

Oase aan de Engh: plan voor nieuwe groene woonwijk aan de Dalweg

131 woningen in het groen voor de Soester woningzoekers die nu naast het net vissen: alleenstaanden, starters en ouderen. Een knusser Raadshuisplein, groene daken en kunst langs de Dalweg. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van ‘Oase aan de Engh’ een plan voor het Dalweggebied van GroenLinks Soest.

 

Lees verder

Vragen over afsluiten fietspad

Veel fietsers zijn ze al tegengekomen, de hekken en de bordjes die het onmogelijk maken om over het fietspad door Pijnenburg te fietsen. Daarom stellen wij in de raadsvergadering van 23 mei de volgende vragen aan het college.

Geacht college,

De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen:

  1. Is de gemeente Soest op de hoogte gebracht van het voor fietsers afsluiten (zie foto’s) van de juist voor fietsers uit Soest zeer bruikbare route richting Lage Vuursche en Hilversum over landgoed Pijnenborg in het verlengde van de Wieksloterweg?
     
  2. Kan het college de raad nader informeren over de redenen van bovengenoemde afsluiting (zodat wij ons kunnen beraden op de wenselijkheid van een reactie hierop)?
     
  3. Welke acties heeft het college ondernomen en gaat het college ondernemen om onder de aandacht te brengen (bij de landeigenaren, bij de gemeente Baarn en anderen) dat deze afsluiting zeer in het nadeel is voor het (stimuleren van) fietsverkeer van en naar Soest?
     
  4. Welke maatregelen treft het college om te voorkomen dat nietsvermoedende fietsers nu de door bovengenoemde afsluiting vruchteloos gemaakte oversteek van de N234 maken om weer om te moeten keren voor dezelfde oversteek terug?

 

Met vriendelijke groet,

de fractie van GROENLINKS

Coalitie laat boer in de steek

Boer Van Dorresteijn die tot voor kort aan de Insingerstraat zijn boerderij had en met zijn bedrijf naar de Peter van den Breemerweg wilde verhuizen kreeg afgelopen donderdag van de coalitiefracties een 'nee' te horen. En dat nadat in 2013 drie van de vier van die fracties daar voor stemden en de provincie in 2016 haar medewerking toezegde. Een amendement van de coalitie stuurt de boer opnieuw op pad om een andere locatie te vinden, iets wat al twee maal is gebeurd: door de gemeente en door de provincie, zonder resultaat. Hiermee blijft de onzekerheid voor de boer en zijn familie nog langer bestaan. Een aanbod van de boer om alleen zijn vee en stallen aan de Peter van den Breemerweg te vestigen en zijn huis in een woonstraat op korte afstand werd door de coalitiepartijen afgewezen.
GroenLinks Soest is van mening dat een betrouwbare overheid heel belangrijk is, en dat beginsel is hier geschaad. Hieronder onze stemverklaring en de motie die werd gesteund door de hele oppositie.

Lees verder

Pagina's