Nieuws

Bezuinigen zonder oog voor de consequenties

De fractie van GroenLinks is geschrokken van deze begroting. Onze zorg betreft voornamelijk de keuze van dit college, deze coalitie om nu het overal in het sociale domein piept en kraakt juist daar structurele bezuinigingen te gaan doorvoeren. Volkomen onbegrijpelijk wat ons betreft. En bovendien onnodig.

Lees verder

Politiek café 5 november 2019

GroenLinks organiseert een politiek café over het klimaatakkoord en de energietransitie in Soest op dinsdagavond 5 november vanaf 19.30u in de Open Hof

Lees verder

GroenLinks tegen gewijzigd Verkeersplan Soest-Zuid

GroenLinks stemt (als enige) tegen het verkeersplan voor Soest-zuid. Het is toch vooral een plan voor autoverkeer geworden. Volgens GroenLinks zou in woongebieden de auto ‘te gast’ moeten zijn. In het verkeersplan worden nu maatregelen voorgesteld die de veiligheid voor voetgangers en fietsers niet ten goede komen. Zo verdwijnen de verkeerslichten voor de oversteek bij station Soest Zuid en verbetert de situatie bij het benzinestation aan de Soesterbergsestraat niet. Ook maatregelen om fietsgebruik te stimuleren blijven uit. GroenLinks zou fietspaden voor tweerichtingen fietsverkeer willen zien, aanpassing van de maximum snelheid en op onoverzichtelijke punten een inrijverbod voor auto’s. In plaats daarvan moeten groenstroken en veel bomen, die de Ossendamweg nog enige woonkwaliteit geven, wijken voor hetbautoverkeer. GroenLinks vind de maatregelen in dit verkeersplan veel te ingrijpend voor de paar momenten dat het autoverkeer in Soest-zuid korte tijd moeizaam doorstroomt.

Kadernota 2020. “Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt”

Als je als 11e fractie aan de beurt bent heb je wel een citaat van Einstein nodig om toch nog een beetje aandacht te krijgen. Het zal sowieso lastig worden want de Kadernota die voorligt brengt bij ons geen warme gevoelens teweeg. Het is een pessimistisch en bureaucratisch verhaal. De conclusie: wij doen het als gemeente best heel goed financieel gezien maar we worden sterk benadeeld door de landelijke overheid. Tijd voor de barricades zou je denken, je zou verwachten dat ons college op hoge poten via alle beschikbare gremia protest aan zou tekenen. Maar zoals blijkt uit het antwoord op onze vraag is dat maar een heel klein beetje gebeurd. De fractie van GroenLinks biedt haar kennis van actievoeren en het maken van spandoeken graag aan maar daarvoor kan het college ook bij de omwonenden van Oude Tempel in Soesterberg terecht zoals is gebleken.

De protesten bij de bijeenkomst vorige week over de woningbouw bij Oude Tempel in Soesterberg is wat GroenLinks betreft een symptoom van de kloof tussen de papieren werkelijkheid die hier in deze zaal meestal aan de orde is en de beleving van inwoners die daar vaak totaal los van staat. We hebben onszelf in het geval van Oude Tempel klemgezet met een puzzel aan ruimtelijke plannen en hun financiële consequenties in en om Soesterberg waarvan de uitvoering al zolang duurt dat de wereld eromheen inmiddels is veranderd. Bomen kappen op die schaal is inmiddels voor veel mensen onaanvaardbaar en in het licht van klimaatbeleid onverkoopbaar geworden. Maar ja, dat kost wat…

Lees verder

Motie JA JA Sticker overgenomen!

Een motie waarin GroenLinks voorstelt om voortaan alleen nog ongeadresseerd reclamedrukwerk te laten bezorgen bij huishoudens met een JA JA sticker, is vandaag overgenomen door het college. De motie, die we samen met D66 indienden, vraagt het college van burgemeester en wethouders om een onderzoek te doen naar de invoering van dit systeem. Fractie-assistent Ruud Coumans: "Dit zogeheten opt-in systeem zorgt ervoor dat er alleen nog reclamedrukwerk wordt bezorgd bij huishoudens die deze reclame daadwerkelijk willen ontvangen. Daardoor wordt er veel papier bespaard, volgens MilieuCentraal zo’n 33 kilo per huishouden per jaar. Want hoewel oud papier in onze provincie goed gerecycled wordt, is het voorkomen van afval natuurlijk beter!"

 

Lees verder

Oase aan de Engh: plan voor nieuwe groene woonwijk aan de Dalweg

131 woningen in het groen voor de Soester woningzoekers die nu naast het net vissen: alleenstaanden, starters en ouderen. Een knusser Raadshuisplein, groene daken en kunst langs de Dalweg. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van ‘Oase aan de Engh’ een plan voor het Dalweggebied van GroenLinks Soest.

 

Lees verder

Pagina's