Nieuws

Vragen over afsluiten fietspad

Veel fietsers zijn ze al tegengekomen, de hekken en de bordjes die het onmogelijk maken om over het fietspad door Pijnenburg te fietsen. Daarom stellen wij in de raadsvergadering van 23 mei de volgende vragen aan het college.

Geacht college,

De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen:

  1. Is de gemeente Soest op de hoogte gebracht van het voor fietsers afsluiten (zie foto’s) van de juist voor fietsers uit Soest zeer bruikbare route richting Lage Vuursche en Hilversum over landgoed Pijnenborg in het verlengde van de Wieksloterweg?
     
  2. Kan het college de raad nader informeren over de redenen van bovengenoemde afsluiting (zodat wij ons kunnen beraden op de wenselijkheid van een reactie hierop)?
     
  3. Welke acties heeft het college ondernomen en gaat het college ondernemen om onder de aandacht te brengen (bij de landeigenaren, bij de gemeente Baarn en anderen) dat deze afsluiting zeer in het nadeel is voor het (stimuleren van) fietsverkeer van en naar Soest?
     
  4. Welke maatregelen treft het college om te voorkomen dat nietsvermoedende fietsers nu de door bovengenoemde afsluiting vruchteloos gemaakte oversteek van de N234 maken om weer om te moeten keren voor dezelfde oversteek terug?

 

Met vriendelijke groet,

de fractie van GROENLINKS

Coalitie laat boer in de steek

Boer Van Dorresteijn die tot voor kort aan de Insingerstraat zijn boerderij had en met zijn bedrijf naar de Peter van den Breemerweg wilde verhuizen kreeg afgelopen donderdag van de coalitiefracties een 'nee' te horen. En dat nadat in 2013 drie van de vier van die fracties daar voor stemden en de provincie in 2016 haar medewerking toezegde. Een amendement van de coalitie stuurt de boer opnieuw op pad om een andere locatie te vinden, iets wat al twee maal is gebeurd: door de gemeente en door de provincie, zonder resultaat. Hiermee blijft de onzekerheid voor de boer en zijn familie nog langer bestaan. Een aanbod van de boer om alleen zijn vee en stallen aan de Peter van den Breemerweg te vestigen en zijn huis in een woonstraat op korte afstand werd door de coalitiepartijen afgewezen.
GroenLinks Soest is van mening dat een betrouwbare overheid heel belangrijk is, en dat beginsel is hier geschaad. Hieronder onze stemverklaring en de motie die werd gesteund door de hele oppositie.

Lees verder

Begroting 2019: veel bloemenzaad maar minder zorg

Tijdens de eerste avond van de begrotingsbehandeling 2019 spraken alle partijen hun beschouwing over de begroting uit. Het college bracht met hun beantwoording van de vragen van de oppositiefracties nog meer onduidelijkheid dan er al bestond over de plannen in de begroting. De oppositiefracties waren eensgezind in hun frustratie hierover. Hieronder de bijdrage van de fractie van GroenLinks. 

Lees verder

Vragen aan college over houtrook. Wethouder Treep houdt de boot af.

Het stookseizoen is weer begonnen, dat betekent dat ook open haarden en houtkachels weer in gebruik zijn genomen. Regelmatig worden wij benaderd door individuele inwoners en belangengroepen die overlast ervaren van de rook daarvan en aandacht vragen voor de gezondheidsproblemen die dit met zich mee brengt. Door ons daarnaar gevraagd gaf de wethouder aan dat de gemeente hiertegen niet zo veel kan ondernemen.

Lees verder

Laat van u horen, het werkt!

Bewoners rondom het Kerkplein in Soest boekten een opmerkelijk succesje. Tijdens Koningsdag gaf het grote podium met versterkte muziek voor hun deur wel erg veel overlast. Toen zij er lucht van kregen dat dit misschien een jaarlijks terugkerende festiviteit zou gaan worden hebben ze snel contact gezocht met de burgemeester. Nog voor de gemeenteraad zich uit kon spreken over het zogenaamde evenementenbeleid was het Kerkplein al van het lijstje mogelijke locaties voor grote festiviteiten gehaald. Het lijkt er op dat college en gemeenteraad dezelfde weg op andere locaties gaan bewandelen. In het evenementenbeleid worden namelijk de regels voor geluidsoverlast aanmerkelijk versoepeld. Zo komen er op meer plekken (bijvoorbeeld bij de winkelcentra, inclusief Soesterberg) mogelijkheden voor grote festiviteiten met versterkte muziek die tot later in de nacht duren (01:00).

Lees verder

Vragen over inloophuis

De gemeente moedigt initiatieven van inwoners aan om het leven in Soest en Soesterberg beter te maken voor iedereen. Onlangs bleek dat de medewerking van de gemeente aan zo'n dergelijk initiatief van Sonja Wolf voor een inloophuis voor dak- en thuislozen na een jaar investeren en overleggen ineens stop is gezet. Het argument was dat er geen geld meer is voor nieuwe initiatieven. 

De fractie van GroenLinks heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

 

Lees verder