Nieuws

Over woningbouw, bureaucratie en duurzaamheid

Uit publieksonderzoek van de NOS blijkt dat kiezers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen het meeste waarde hechten aan de onderwerpen woningaanbod, het bestrijden van bureaucratie en de verbetering van duurzaamheid. Hieronder vindt u de standpunten van GroenLinks Soest – Soesterberg op deze gebieden. GroenLinks maakt Soest en Soesterberg eerlijker, zorgzamer en gezonder!

Lees verder

Een gezonde toekomst

Hoe wil jij er in 2030 bij zitten (met je (klein)kinderen)?

Hoe verwarm je je huis? Waar komt de stroom voor al je apparaten vandaan? Hoe vervuild is je omgeving?

Lees verder

Vervolg rapport klokkenluidersmelding BBS

Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2018 is er raadsbreed een motie aangenomen over wat het vervolg moet zijn op het rapport van een raadswerkgroep over een klokkenluidersmelding bij BBS. Alles wat er na het bekendmaken van het rapport is gebeurd, onder andere het aftreden van wethouder Adriani, heeft binnen de organisatie van BBS voor veel onrust gezorgd. Het is nu aan het college en het bestuur van BBS om met de bevindingen van de raadswerkgroep in de hand, te werken aan verbeteringen voor de toekomst. En zo snel mogelijk de rust te herstellen. In de bijlage de motie.

Armoedebestrijding: fundament van sociaal beleid

Vorige week zamelde GroenLinks Soest – Soesterberg etenswaren in voor de Voedselbank. Het is altijd goed om te merken dat de meeste mensen daar graag aan bijdragen. De meest gehoorde opmerking op zo’n ochtend is wel dat “het toch heel jammer is dat zoiets als de Voedselbank nodig is”. En dat is natuurlijk waar.

Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen maken mensen ziek. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen de concentratie opbrengen om te re-integreren, een zorgtraject succesvol te doorlopen en zichzelf verder te ontwikkelen.

Lees verder