Boer Van Dorresteijn die tot voor kort aan de Insingerstraat zijn boerderij had en met zijn bedrijf naar de Peter van den Breemerweg wilde verhuizen kreeg afgelopen donderdag van de coalitiefracties een 'nee' te horen. En dat nadat in 2013 drie van de vier van die fracties daar voor stemden en de provincie in 2016 haar medewerking toezegde. Een amendement van de coalitie stuurt de boer opnieuw op pad om een andere locatie te vinden, iets wat al twee maal is gebeurd: door de gemeente en door de provincie, zonder resultaat. Hiermee blijft de onzekerheid voor de boer en zijn familie nog langer bestaan. Een aanbod van de boer om alleen zijn vee en stallen aan de Peter van den Breemerweg te vestigen en zijn huis in een woonstraat op korte afstand werd door de coalitiepartijen afgewezen. GroenLinks Soest is van mening dat een betrouwbare overheid heel belangrijk is, en dat beginsel is hier geschaad. Hieronder onze stemverklaring en de motie die werd gesteund door de hele oppositie.
De fractie van GroenLinks betreurt het dat het voorliggende besluit voorligt, het is alles bij elkaar inmiddels een behoorlijk beschamende zaak geworden. We laten een ondernemer, boer Dorresteijn, na 6 jaar medewerking gewoon keihard vallen. En het erge is dat we dat, als gemeenteraad van Soest, alleen maar onszelf kunnen verwijten. In 2013 hebben we, op GGS na, voor de verplaatsing gestemd van boer Dorresteijn naar de Peter van de Breemerweg. Dat was in het volle bewustzijn dat het eigenlijk niet kon omdat de provincie daar niet mee akkoord zou gaan. Maar onder aanvoering van Soest2002, enthousiast aangemoedigd door in die tijd zeker ook de VVD en de ChristenUnie zouden we de provincie wel eens een poepie laten ruiken. In de raadsperiode daarna zijn de VVD, de ChristenUnie en D66 nooit teruggekomen op dat besluit. Ook niet toen wonder boven wonder de provincie ineens toch medewerking wilde verlenen. Voor boer Van Dorresteijn was het natuurlijk fantastisch dat hij na het besluit van de provincie ineens weer perspectief kreeg op een toekomst zoals hij en zijn familie dat het liefst wilden. Maar helaas, GGS kwam in de coalitie en ineens draaiden VVD, D66 en ChristenUnie als een blad aan de boom om. En om deze draai te kunnen verantwoorden kreeg de boer de schuld. Hij zou niet meewerken, tot bewegen gedwongen moeten worden en bovendien allerlei bijbedoelingen en snode plannen hebben. Stel dat GGS niet in de coalitie was gekomen, dan zou dit besluit 99% zeker nu niet hebben voorgelegen. Het is dan ook het enige dat is veranderd sinds 2013, alle andere zogenaamde argumenten snijden wat ons betreft geen hout en zijn er alleen maar bij gehaald om recht te praten wat zo overduidelijk krom is. Het amendement van de coalitiepartijen is een wassen neus, de zuidzijde blijft onbespreekbaar en daarmee vervalt ook de enige andere reëele optie die boer Van Dorresteijn zelf deze week nog heeft aangedragen. Om nu weer alle al eerder gepasseerde en onmogelijk gebleken andere opties te gaan onderzoeken lijkt ons verspilde tijd en moeite en maakt ons als gemeenteraad alleen maar nog ongeloofwaardiger. Daarom zijn wij tegen dit amendement.