Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

20140318_141754.jpg

Bewegen en sporten

Sporten en bewegen zijn van belang voor de individuele gezondheid en voor de sociale cohesie. Sportverenigingen hebben daarin een belangrijke rol maar zijn een...

Lees meer
rosan en tijn - bijenvolk op het gemeentehuis - 6-2012 (2).jpg

Dierenwelzijn

De gemeente heeft een kleine wettelijke taak als het gaat om dierenwelzijn. Dieren met een eigenaar die ‘zoekraken’, moeten opgevangen worden zodat de eigenaar...

Lees meer
20171011_182524(0).jpg

Divers en gastvrij

GroenLinks streeft naar een open en gastvrije gemeente waarin alle inwoners zich thuis kunnen voelen. Onveiligheid en intolerantie verkleinen deze vrijheid...

Lees meer
control-work-official-form-39519.png

Eerlijk delen

GroenLinks wil een inclusieve gemeente waar iedereen kan meedoen. Ons uitgangspunt is vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Als mensen het niet zelf lukt om...

Lees meer
20170720_202230.jpg
Natuur

Groen en natuur

Binnen de bebouwde kom is openbaar groen van belang voor iedereen en zeker voor kinderen. Buiten de kom worden natuurgebieden actief beschermd.

Lees meer
2012-08-09 13.17.52.jpg

Jeugd

Investeren in kinderen en jongeren is heel belangrijk. GroenLinks wil dat kinderen kunnen opgroeien in een gemeente waar zij zich kunnen ontwikkelen op het...

Lees meer
2012-06-09 14.02.31.jpg

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur verrijken ons leven en geven glans aan ons bestaan. Maar kunst en cultuur kunnen ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing...

Lees meer
20140308_152157.jpg
Zorg

Menselijke zorg

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde...

Lees meer
IMG_5793.JPG
Milieu

Milieu

Het effect van aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. GroenLinks wil de...

Lees meer
begraven.jpeg
Natuur

Natuurbegraafplaats

GroenLinks vindt dat er in natuurgebieden in principe geen andere activiteiten thuis horen.

Lees meer
Logo actiegroep tegen sporthal in Overhees
Sport

Nieuwe sporthal

GroenLinks wil een nieuwe sporthal in ieder geval niet in een woonwijk als Overhees. Wel is het belangrijk in die wijk locaties voor bewegingsonderwijs te...

Lees meer
2012-11-09 15.57.22.jpg
Samenwerking

Samenwerking met inwoners

Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen...

Lees meer