Vragen over inloophuis

De gemeente moedigt initiatieven van inwoners aan om het leven in Soest en Soesterberg beter te maken voor iedereen. Onlangs bleek dat de medewerking van de gemeente aan zo'n dergelijk initiatief van Sonja Wolf voor een inloophuis voor dak- en thuislozen na een jaar investeren en overleggen ineens stop is gezet. Het argument was dat er geen geld meer is voor nieuwe initiatieven. 

De fractie van GroenLinks heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

 

Geacht college,

Ongeveer een jaar geleden is Sonja Wolf van stichting Hart voor Soest, en Soester van het jaar 2016, in overleg getreden met de gemeente over het opzetten van een inloophuis voor dak- en thuislozen in Soest. Op dit moment wordt deze groep mensen verwezen naar Amersfoort. Sonja Wolf die al meer initiatieven heeft opgestart ten bate van mensen aan de onderkant van de maatschappij zag een mogelijkheid om Soester dak- en thuislozen in Soest een plek te geven en verder te helpen.

Na een jaar overleg over onder andere het zoeken van een pand en financiering heeft ze eind augustus, na een tijd niets te hebben gehoord, geïnformeerd hoe het er mee stond. Tot haar verbazing kreeg zij als antwoord op haar vraag te horen dat er al eerder was besloten om niet meer mee te werken, zonder haar in kennis te stellen van die beslissing. Ondanks dat de gemeente inwoners aanmoedigt initiatieven te nemen, een Innovatiefonds voor het sociaal domein heeft en een budget voor activiteiten van inwoners was de boodschap bij de afwijzing dat er geen financiering is voor nieuwe initiatieven.

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

  1. Klopt het dat het initiatief voor een inloophuis van Sonja Wolf geen bestuurlijk draagvlak (meer) heeft?
  2. Klopt het dat na een jaar contact hierover de boodschap dat het niet doorgaat niet actief is gecommuniceerd maar pas is medegedeeld toen mevrouw Wolf toevallig contact opnam?
  3. Zo ja, waarom is dat zo en vindt u dat dit een juiste gang van zaken? Hoe gaat u om met de kosten die zij in de loop van het jaar al heeft gemaakt?
  4. Bent u van plan in het vervolg mevrouw Wolf (en andere initiatiefnemers) wel tijdig op de hoogte te stellen van veranderingen in de beoordeling van initiatieven? Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een stand van zaken rondom haar speeltuinplan voor Smitsveen?
  5. Is het inderdaad zo dat het college geen financiering meer beschikbaar wil stellen voor (vernieuwende) initiatieven van inwoners?