Nieuws

Zorg geen prioriteit, sportbezuiniging blijft

Coalitie Soest (GGS, VVD, D66 en CU/SGP) wil de zorg geen prioriteit geven en stemt tegen het opheffen van het restant bezuiniging op de sport. De zogenaamde uitgestoken hand van de collegepartijen richting de oppositiepartijen bleek gisteravond een wassen neus.

 

  

Lees verder

Vragen over Groene ambitie van het college

Naar aanleiding van het gesloten coalitieakkoord 2018-2022 en de uitgebrachte Kaderdiscussienota 2019 hebben wij over het thema Groene ambitie onderstaande schriftelijke vragen buiten de vergadering om aan uw college.

Lees verder

Vragen over sport in het coalitieakkoord

Sport is een belangrijk onderwerp geweest in de verkiezingsstrijd. Naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord heeft raadslid Ties de Ruijter namens de fractie de volgende vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Reactie GroenLinks op coalitieakkoord Soest

Op dinsdag 15 mei konden de niet-coalitiepartijen reageren op het coalitieakkoord van GGS, VVD, D66 en ChristenUnie/SGP. In de bijlage een verslag van de vergadering van de Gooi- en Eemlander. Hieronder vindt u onze reactie:

Lees verder

Afscheid

Tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering is afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden en fractie-assistenten. GroenLinks fractievoorzitter Rosan Coppes sprak een paar woorden van dank uit aan het adres van raadslid Monica Falck en fractie-assistent Ruud van Zomeren (fractie-assistent Theo Zeegers verliet al eerder dit jaar de fractie):

Lees verder

Alle GroenLinks stemmers: BEDANKT!

Alle 1677 stemmers die voor GroenLinks Soest -Soesterberg hebben gekozen  

                                     BEDANKT!

We gaan jullie stem zo goed mogelijk gebruiken

 

Lees verder