Nieuws

Campagnevoedsel

GroenLinks SoestSoesterberg kwam in actie voor de Voedselbank en de inzameling werd, uiteraard mede dankzij de vrijgevigheid van het winkelend publiek een groot succes.

Lees verder

Rapport klokkenluidersmelding BBS

Afgelopen week is het rapport uitgekomen dat een raadswerkgroep (onder voorzitterschap van GroenLinks raadslid Rosan Coppes) in opdracht van de gemeenteraad heeft gemaakt over een klokkeluidersmelding bij BBS. BBS is de uitvoeringsorganisatie die onder andere de bijstandsuitkeringen en de zorgadministratie voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest verzorgt. Een voormalig medewerker van de organisatie stuurde een groot document met (vermeende) misstanden naar leden van de gemeenteraad. De inhoud vergde nader onderzoek. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de gemeente Soest 252.000 euro teveel heeft betaald maar wellicht belangrijker: met de kritiek van de voormalig medewerker is niet op de juiste manier omgegaan. Het illustreert het belang van een goede klokkenluidersregeling, ook bij gemeenten en haar uitvoeringsorganisaties. 

Het rapport is hieronder te vinden. 

Synergieplan kadootje voor de projectontwikkelaar?

De gemeente zou volgens de fractie van GroenLinks toch uiteindelijk de ‘veiligheidsklep’ tegen het eenzijdig financieel belang van projectontwikkelaars en bouwbedrijven moeten zijn, aldus fractievoorzitter Rosan Coppes. In het geval van het bouwplan aan de Weegbreestraat lijkt dat niet het geval te zijn geweest.

Lees verder

Kan de vlag uit voor LHBT+-ers?

“Het is een minimaal voorstel, maar momenteel het maximaal haalbare.” Dat was de reactie van de fractie van GroenLinks op het LHBT+ voorstel dat donderdag 30 november in de gemeenteraad werd behandeld. Nadat ruim een jaar geleden de raad geen groen licht gaf voor het uithangen van de regenboogvlag was er wel steun voor het verkennen van de noodzaak van LHBT+ beleid in de gemeente Soest. Het goede nieuws is in elk geval dat de positie van LHBT-ers nu officieel “op de kaart staat” want de Soester gemeenteraad heeft het voorstel dat uit die verkenning voortkwam met algemene stemmen aangenomen.

Lees verder

Doe iets tegen de op twee na grootste ergernis

P&O Research heeft voor de website gemeente.nu onderzoek gedaan naar de grootste ergernissen van de burgers. Op nummer 3 stond zwerfafval. Nog boven vandalisme of te hard rijden. Op nummer 1 stond overigens hondenpoep en op nummer twee het afsteken van vuurwerk. Maar ik wil het graag met u hebben over zwerfaval.

Lees verder