Veel fietsers zijn ze al tegengekomen, de hekken en de bordjes die het onmogelijk maken om over het fietspad door Pijnenburg te fietsen. Daarom stellen wij in de raadsvergadering van 23 mei de volgende vragen aan het college.

Geacht college,

De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen:

  1. Is de gemeente Soest op de hoogte gebracht van het voor fietsers afsluiten (zie foto’s) van de juist voor fietsers uit Soest zeer bruikbare route richting Lage Vuursche en Hilversum over landgoed Pijnenborg in het verlengde van de Wieksloterweg?
     
  2. Kan het college de raad nader informeren over de redenen van bovengenoemde afsluiting (zodat wij ons kunnen beraden op de wenselijkheid van een reactie hierop)?
     
  3. Welke acties heeft het college ondernomen en gaat het college ondernemen om onder de aandacht te brengen (bij de landeigenaren, bij de gemeente Baarn en anderen) dat deze afsluiting zeer in het nadeel is voor het (stimuleren van) fietsverkeer van en naar Soest?
     
  4. Welke maatregelen treft het college om te voorkomen dat nietsvermoedende fietsers nu de door bovengenoemde afsluiting vruchteloos gemaakte oversteek van de N234 maken om weer om te moeten keren voor dezelfde oversteek terug?

 

Met vriendelijke groet,

de fractie van GROENLINKS