Het stookseizoen is weer begonnen, dat betekent dat ook open haarden en houtkachels weer in gebruik zijn genomen. Regelmatig worden wij benaderd door individuele inwoners en belangengroepen die overlast ervaren van de rook daarvan en aandacht vragen voor de gezondheidsproblemen die dit met zich mee brengt. Door ons daarnaar gevraagd gaf de wethouder aan dat de gemeente hiertegen niet zo veel kan ondernemen.

GroenLinks wees het college van B&W er op dat Soest ook heeft nagelaten om in haar eigen Bouwverordening een ‘overlast artikel’ op te nemen. Desondanks kan er volgens jurisprudentie wel degelijk worden opgetreden bij voortdurende overlast. In het kader van gezondheidsbescherming wilde de wethouder hier wel verder over praten, maar concrete maatregelen neemt het college tot teleurstelling van GroenLinks vooralsnog niet.

In twaalf maanden tijd is ‘slechts’ elf keer overlast gemeld, waarvan zeven keer door dezelfde melder, aldus de wethouder. Bij controles van stookinstallaties (de open haard of kachel die tot overlast lijkt te leiden) schijnt steeds alles in orde bevonden te zijn. Waarom die ene melder, die klaarblijkelijk veel overlast ervaart, niet geholpen kan worden blijft voor ons onduidelijk. Wellicht zet het wel iets in gang als we met zijn allen vaker melding gaan maken.

Volgens metingen geeft houtstook net zoveel fijnstof en giftige gassen als het verkeer en daarmee is het een voorname bron van luchtvervuiling. Vooral mensen die wel eens last hebben van hun luchtwegen ervaren hiervan ernstige gezondheidsproblemen. De overlast van houtstook kan beperkt worden door alleen hout te gebruiken dat minimaal twee jaar te drogen heeft gelegen en dat verfvrij en onbewerkt is. Het is ook van belang allen te stoken op hoge temperatuur (dus niet de zuurstoftoevoer beperken om de vlammen te temperen!) en niet bij windstil of mistig weer.