Tys de Ruijter

Fractieassistent

Tys is een nieuwe Soester. Eerder heeft hij als wijkwethouder in Amsterdam veel betekend voor de ecologische kwaliteit van het groen in en om de stad, voor weerbaarheid en participatie van kansarmen en voor begripsvorming tussen uiteenlopende groepen. Als adviseur organisatieculturen en voormalig directeur van een landelijke vereniging van buurtinitiatieven is hij gericht op open communicatie ‘van buiten naar binnen’. Privé zet hij zich onder andere in om publieksgesprekken op gang te brengen over de levensverhalen van voormalige vluchtelingen. Tys is 46 jaar, loopt graag hard en houdt van koken voor zijn vrouw en zoontje in hun huis in Overhees.

Ik wil de groene omgeving waar Soesters van kunnen genieten beschermen en versterken. Tegelijk wil ik initiatieven ontplooien om de trots hierop te verbreden, want natuur maakt volgens vele studies gelukkiger.
Buurtinitiatieven wil ik bevorderen, om vraag en aanbod van Soesters met elkaar te verbinden. Mensen willen namelijk zelf kunnen kiezen waar ze aan meedoen. Dwang werkt averechts op het gevoel van eigenwaarde.
Met een breder aanbod aan educatie en (inter)culturele uitwisseling wil ik bijdragen aan meer ruimdenkendheid in Soest en Soesterberg. In het openbaar bestuur is het immers belangrijk waakzaam te zijn tegen ingesleten patronen die onbewust anderen buitensluiten