Algemene Leden Vergadering 19 april 2017

Op 19 april 2017 hielden we met 15 leden een Algmene Ledenvergadering. We hadden op dat moment in onze gemeente 65 leden voor onze partij.

In deze vergadering is bevestigd voor de komende gemeenteraadsverkiezing dat

-          De Kandidatencommissie GroenLinks Soest/Soesterberg wordt gevormd door Ans Mann, Olga Duijm en Ton Puntman.

-          De Programmacommissie wordt gevormd door Theo Zeegers en Rosan Coppes.

-          Als campagneleider is aangesteld Elske Suijkerbuijk

-          Bovendien is in het bestuur besloten  dat als algemeen adviseur voor het bestuur is aangesteld Ties de Ruijter.