Smitsplein

Ambivalentie rond vuurwerkvrije zones

Ambivalentie rond vuurwerkvrije zones

Tijdens de evaluatie van de vuurwerkmaatregelen eind mei in de gemeenteraad heeft onze fractie aangegeven ambivalent te staan tegenover de resultaten van de proef met een vuurwerkvrije zone. Het lijkt erop dat twee problemen door elkaar zijn gaan lopen: namelijk de overlast van vuurwerk voor mens, dier en milieu en de problemen waar de wijk Smitsveen mee te kampen heeft. 

GroenLinks zet zich landelijk en lokaal voor het tegengaan van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling. Zo’n anderhalf jaar geleden nam de gemeenteraad van Soest een GroenLinks-motie aan, die aandrong op een ‘pilot’ met vuurwerkvrije zones, om zodoende te trachten de hand over hand toenemende vuurwerkoverlast te reduceren.

Aanvankelijk met tegenzin ging burgemeester Metz akkoord met zo’n proef. Inmiddels is hij een warm pleitbezorger van vuurwerk werende maatregelen. De proef is in 2016 herhaald, maar dan uitsluitend in de wijk Smitsveen omdat zich daar de meeste overlast had voorgedaan. Echter, één probleem leek al op voorhand onoplosbaar, namelijk de handhaafbaarheid. De politie meldde publiekelijk hieraan geen prioriteit te zullen geven en de gemeente gaf aan vooral met bewakingscamera’s te zullen werken. Dit had tot gevolg dat de vuurwerkvrije zone in Smitsveen een aanzuigende werking had op rel beluste jongeren uit andere delen van Soest en zelfs uit andere gemeenten.

Voor GroenLinks is een vuurwerkvrije zone een middel om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Ze heeft er begrip voor dat burgemeester Metz zeker nu niet wil opgeven en vooralsnog ook voor de komende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone in Smitsveen wil instellen. Dat daarbij meer organisaties en personen worden betrokken is positief maar het zou verstandig zijn ook eens te kijken wat de ervaringen in andere gemeenten.