Besluit LHBT-beleid uitgesteld

GroenLinks heeft zich sterk gemaakt voor gemeentelijk beleid ten behoeve van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT+)). Het zag er lange tijd naar uit dat het voorstel van de betreffende raadswerkgroep onder het motto “Samen waar het kan, extra aandacht waar nodig” het zou gaan halen. Het voorstel sluit aan bij het Sociaal Domein omdat daar al de nodige instrumenten voorhanden zijn. Het voorstel kijkt niet uitsluitend naar veiligheidsaspecten, maar wil ook aandacht voor de positie van LHBT-ers in alle gemeentelijke uitingen (website, folders enzovoort). Volgens de raadswerkgroep moet iedereen in Soest zichzelf kunnen zijn, dus ook mensen met een andere seksuele voorkeur.

Tijdens de opiniërende Raadsvergadering van 13 april bleek een aantal partijen, die zich aanvankelijk positief ten aanzien van het voorstel hadden uitgelaten, dit toch niet zonder meer te kunnen steunen. Men is beducht voor precedentwerking en is sowieso huiverig voor “doelgroepenbeleid” en positieve discriminatie. Uiteindelijk heeft de raadswerkgroep tijdens de Raadsvergadering van 20 april verzocht het punt “LHBT-beleid” van de agenda af te voeren en naar een later tijdstip te verplaatsen, aangezien men tijd nodig heeft om het voorstel te herformuleren.