Gouden Oliebol 2012

Ook dit jaar sluit GroenLinks Soest-Soesterberg af met het nomineren van kandidaten voor de Gouden Oliebol. Het is inmiddels het 27e jaar dat GroenLinks Soest deze prijs toekent aan een individu of groep die zich belangeloos inzet voor onze samenleving. Net als andere jaren kunt u zelf bepalen wie de prijs wint. De oliebol zal tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 19 januari worden uitgereikt. Zet deze datum dus in uw agenda!

Genomineerden 2012:

De heer Meerts
Deze inmiddels seniore (86 jaar) oliebol zet zich al zeker 10 jaar in voor Museum Oud Soest. Wie denkt dat hij daar op een stoel zit heeft het mis, want hij heeft hier vele renovaties begeleid. Hij is hier dan ook bijna dagelijks te vinden. Het museum houd zich bezig met het organiseren van permanente tentoonstellingen of periodieke tentoonstellingen van oude gebruiksvoorwerpen en alle andere zaken, welke verband houden met de geschiedenis van Soest en Soesterberg. Daarnaast het stimuleren van het onderzoek van de geschiedenis van Soest en Soesterberg. Door genealogisch onderzoek probeert de heer Meerts stukjes van de geschiedenis van Soest te ontrafelen. Daarnaast zet de heer Meerts zich in voor IVN Eemland  met het Project Van Luchtkasteel tot Dassenburcht .Als eigenaar van Hove Beaulieu, kent de heer Meerts, iedere centimeter van zijn terrein en hij is een enthousiaste verteller. Sinds enkele jaren stelt de heer Meerts zijn terrein open voor de kinderen van de Soester basisscholen. Kinderen van 8 t/m 12 jaar gaan tijdens de buitenlessen o.a. ijverig op zoek naar nesten en holen van spechten, hoornaars, woelmuizen en ringslangen...kijken naar kleine diertjes die wriemelen in de strooisellaag ...luisteren naar de geluiden van het bos...vissen naar beestjes in de paddenpoel ... eendjes tellen in de oude eendenkooi ...kennismaken met het standbeeld dat bij Hove Beaulieu hoort...enz. Kortom: een boeiende speurtocht over het landgoed !

Werkgroep Soesterberg (Historische Vereniging Soest/Soesterberg)
Soesterberg wordt altijd beschouwd als een wijk van Soest, maar kent als dorp en dorpsgemeenschap haar eigen geschiedenis met een specifieke culturele waarde en identiteit. In september 2011 zijn Wil Stekelenburg en Coby van Esseveld van start gegaan als “werkgroep Soesterberg” van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg met als doel het verzamelen en ordenen van historisch (beeld) materiaal en mondelinge geschiedenis van oude Soesterbergers om zo “Het geheugen van Soesterberg” vast te leggen. Hierbij wordt er thematisch gewerkt onder het motto “voor Soesterberg, door Soesterberg”.Samen met de dorpsbewoners wordt steeds een ander onderwerp onder de loep genomen. Daarvan wordt dan de hele historie ontrafeld en zoveel mogelijk digitaal vastgelegd om uiteindelijk tot een historische beeldbank van Soesterberg te komen. Elke eerste zondag van de maand wordt er ’s middags een inloop Erfgoedcafé georganiseerd, waar veel (oude) Soesterbergers met het fotoboek onder de arm hun verhalen over vroeger kwijt kunnen en zo de geschiedenis tot leven komt. Inmiddels hebben de activiteiten van de werkgroep in een jaar tijd geresulteerd in maar liefst drie fototentoonstellingen in Buurtcentrum en Verhalenmuseum “Het Soesterdal” aan de Rademakerstraat, die door zowel jong als oud druk bezocht zijn. In het najaar van 2012 is de werkgroep onder grote belangstelling, ook van Soesters van “over de bult”, gestart het organiseren van met wandelingen/excursies op en rond historische plekken in Soesterberg. Recent is de werkgroep uitgebreid met Jan de Mos, die in februari een boek over de geschiedenis van Soesterberg van vóór 1900 hoopt te presenteren. En de werkgroep heeft nog veel meer plannen op stapel staan! Kortom, een kleine groep super enthousiaste “oliebollen” die in korte tijd veel tot stand hebben gebracht in Soesterberg.

Organisatie schoolsportdagen AV Pijnenburg
De atletiekaccommodatie van A.V.Pijnenburg is gelegen aan de Wieksloterweg o.z 10, 3766 LS Soest. Al jaren organiseren enthousiaste leden van A.V. Pijnenburg de school sportdagen voor de basisscholen in Soest. Een zestal actieve leden van de vereniging zet zich ieder jaar weer in om voldoende vrijwilligers te werven, en neemt de organisatie van de dag op zich. Als de kinderen bij Pijnenburg aankomen is het terrein dan ook al omgetoverd voor de sportdag, waarbij zowel voor de jongste als oudste kinderen sport en spel materiaal voorhanden is. Jaarlijks wordt er begonnen met een warming up onder deskundige leiding van een van de dames. De scholen kijken keer op keer terug op een geslaagde sportdag. Daarnaast maken de kinderen op deze laagdrempelige manier kennis met atletiek. Wij vinden het dus zeer terecht dat Henny Pot, Nees Pot, Marga Boeren, Anita Klifman, Ria van den Broek en Mirjam Kortekaas dit jaar worden genomineerd voor de Gouden Oliebol.

Leden van de VAC (Adviescommissie woningbouw woonomgeving in Soest).
De VAC is een onafhankelijke woonconsumentenorganisatie, die zich actief bezighoudt met het realiseren van toegankelijke, aanpasbare en gebruiksvriendelijke woningen en een toegankelijke woonomgeving in de gemeente Soest. Is het bijvoorbeeld mogelijk om met rolstoel of kinderwagen de deur in te komen. Zijn de hoeken ruim genoeg om een bocht te kunnen nemen? Kortom deze groep oliebollen is dus bezig met het beoordelen en adviseren van nieuwbouw projecten, nieuwbouw woningen, de woonomgeving en bestemmingsplannen op toegankelijkheid, bruikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Zij beoordelen de bouwtekeningen en schrijven een advies hierover. Onlangs bestond de VAC al 40 jaar en hoewel de V in de naam staat voor vrouwen, zitten er inmiddels meer mannen dan vrouwen in de VAC.

Hoe kunt u stemmen?
Stuur een e-mail met uw favoriete kandidaat naar grligo2012@gmail.com
Of bel uw favoriete kandidaat door naar telefoonnummer: 035-6234790. Na 10 januari is stemmen helaas niet meer mogelijk.