Gouden Oliebol 2013

Dit jaar zijn er vier genomineerden voor de Gouden Oliebol waarop de burgers van Soest hun stem kunnen uitbrengen. Het gaat om Chris Roodenburg, IJsvereniging Soesterberg, Soester burenmarkt, en de Insingerschool. De uitreiking van de Gouden Oliebol vindt plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van GroenLinks, op zaterdag 18 januari vanaf 10.30 uur in Artishock. De prijs zal dit jaar worden uitgereikt door GroenLinks fractievoorzitter Bram van Ojik.

Als eerste is daar Chris Roodenburg, met het project de ‘Ode aan de Lente’. Dit bestaat uit een kring van tulpenbollen en is een symbool van hoop, verwachting en nieuw leven. U weet vast nog wel die gouden tulpenbollen tegenover paleis Soestdijk, waarvan niemand wist hoe ze daar kwamen. Chris wilde hiermee een monument voor een veranderende, nieuwe tijd maken. Een tijd waarin geluk belangrijker is dan bezit. Waarin het besef doordringt dat een samenleving bestaat uit mensen en niet uit kosten en opbrengsten. Chris was jarenlang werkzaam in de tuin- en landschapsinrichting en heeft een grote interesse in de omgeving en de menselijke invloed daarop. Sinds 2006 is hij werkzaam als kunstenaar en vormgever van, voornamelijk, ruimtelijk werk.

Als tweede is de IJsvereniging Soesterberg genomineerd, dit is een vrijwilligersorganisatie die al bijna 50 jaar zorgt voor schaatsplezier. Niet alleen tijdens het winterseizoen, maar het hele jaar door faciliteert de IJsvereniging gevraagd en ongevraagd vele organisaties. Financiële middelen vergaart de IJsvereniging o.a. door het verzamelen van oud papier en oud ijzer. Dit wordt maandelijks door vrijwilligers in Soesterberg ingezameld. Waar mogelijk en gewenst bekommert de IJsvereniging zich ook om de individuele dorpsbewoner-(s) Als er bijvoorbeeld een wasmachine van een minder-valide van A naar B moet worden gebracht, doet de IJsvereniging dit kostenloos. Alle inkomsten die de IJsvereniging ontvangt komt de bevolking weer ten goede.

Als derde is de Soester burenmarkt genomineerd. Deze markt is een burgerinitiatief om mensen te verbinden. Elke zaterdagochtend is de burenmarkt een ontmoetingsplek waar Soestenaren elkaar tegenkomen voor een praatje. Aangemoedigd door de zittafels met gratis koffie en thee en spelletjes voor de kinderen blijft menigeen even plakken. De burenmarkt verbindt Soestenaren in het gezamenlijk runnen van de burenmarkt. Leden draaien eens per kwartaal mee achter de centrale kraam met groente en fruit en zijn marktmeester die toeziet op het goed draaien van de andere marktkramen. Zeker een kwart van de vrijwilligers zijn daarnaast ook actief in werkgroepen en commissies voor bijvoorbeeld de inkoop en activiteiten op de markt. Leden krijgen korting op de markt, zo komen mooie verse en ambachtelijke producten bereikbaar voor zo veel mogelijk mensen.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

De vierde genomineerde is de Insingerschool, dit wordt de eerste afvalvrije school in Soest. Als je een afvalvrije school wil zijn dan betekend dat in eerste instantie, dat er zo min mogelijk afval de school in komt!  Daarnaast moet er voor gezorgd worden dat er alleen nog maar afval de school uit gaat, dat hergebruikt (gerecycled) kan worden. Dit afval moet gescheiden aangeleverd worden bij de afvalverwerker. Dat gebeurt al met papier, plastic en batterijen, maar dat kan met nog veel meer zaken. In alle klassen zullen kleine afvalstations geplaatst worden om het afval daar al te scheiden, zodat de kinderen daar zelf verantwoordelijk voor worden. Bij de bovenbouwentree zal een groter afvalstation geplaatst worden, zodat al het afval uit de klassen daar gescheiden verzameld kan worden. Dit afvalstation bestaat uit: een papiercontainer, een GFT container, Plastic afvalcontainer en een Milieubox voor bijv. batterijen, pennen, stiften, glas en metaal.

GroenLinks vindt het fantastisch dat er elk jaar weer zoveel goede initiatieven zijn die een Gouden Oliebol verdienen. Stemmen kunt u via de mail op grligo2012@gmail.com, op de facebooksite van GroenLinks Soest, of door in te spreken op de voicemail op telefoonnummer:  035-6234790.