GroenLinks tegen gewijzigd Verkeersplan Soest-Zuid

GroenLinks stemt (als enige) tegen het verkeersplan voor Soest-zuid. Het is toch vooral een plan voor autoverkeer geworden. Volgens GroenLinks zou in woongebieden de auto ‘te gast’ moeten zijn. In het verkeersplan worden nu maatregelen voorgesteld die de veiligheid voor voetgangers en fietsers niet ten goede komen. Zo verdwijnen de verkeerslichten voor de oversteek bij station Soest Zuid en verbetert de situatie bij het benzinestation aan de Soesterbergsestraat niet. Ook maatregelen om fietsgebruik te stimuleren blijven uit. GroenLinks zou fietspaden voor tweerichtingen fietsverkeer willen zien, aanpassing van de maximum snelheid en op onoverzichtelijke punten een inrijverbod voor auto’s. In plaats daarvan moeten groenstroken en veel bomen, die de Ossendamweg nog enige woonkwaliteit geven, wijken voor hetbautoverkeer. GroenLinks vind de maatregelen in dit verkeersplan veel te ingrijpend voor de paar momenten dat het autoverkeer in Soest-zuid korte tijd moeizaam doorstroomt.