Syntus aan de tand gevoeld

De introductie, december vorig jaar, van bus vervoerder Syntus in onze gemeente heeft heel wat stof doen opwaaien. Wat heet, ook in Soest regende het klachten en dat doet het nog steeds. Voor GroenLinks reden om voor te stellen dat de Gemeenteraad in gesprek zou gaan met Syntus en natuurlijk met de provincie, die uiteindelijk over de vervoersconcessies gaat. Dit gesprek heeft plaatsgehad op dinsdagavond 18 april en mocht op flink wat publieke belangstelling rekenen. Voorafgaand hieraan had de raadsgriffier een enquête online gezet, waarop maar liefst 150 serieuze reacties en klachten zijn binnengekomen. Ook tijdens deze avond kwam, zowel vanuit het publiek als vanuit de van te voren geselecteerde en uitgenodigde OV-gebruikers heel wat ‘busleed’ naar boven.

Zowel de vertegenwoordiger van Syntus als de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Utrecht, mevrouw Verbeek, zegden uiteindelijk toe –waar mogelijk- de geuite wensen en verlangens mee te nemen in het vervoerplan voor 2018, dat binnenkort zal worden opgesteld. Daarbij merkte mevrouw Verbeek nog wel fijntjes op dat de Soester Gemeenteraad dit plan weliswaar ter kennisneming kan ontvangen, maar dat er geen enkele mogelijkheid tot inspraak of medezeggenschap bestaat. Begin december van dit jaar gaat de nieuwe dienstregeling op basis van dit vervoerplan in en dan zullen busreizigers in Soest weten wat er van hun wensen is terechtgekomen…