Vragen over ongevallen op rotondes

Al verschillende malen zijn er fietsers aangereden op de zogenaamde 'vierkante' rotondes aan de Koningsweg. Ook afgelopen december was het weer raak. De fractie van GroenLinks vraagt zich af of de vormgeving van deze rotondes, die afwijkt van de landelijke normen, wellicht de oorzaak kan zijn. Op 21 december heeft zij daar schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W. 

Geacht college,

Onlangs is er alweer een fietser aangereden op de rotonde Dalweg-Koningsweg. Omdat de rotondes in Soest afwijken van de landelijke (CROW-)richtlijnen doordat de fietspaden ‘vierkant’ om de rotonde liggen lijken er meer ongelukken te gebeuren dan bij anders ingerichte rotondes. En hoewel dit type rotonde slechts in een klein aantal andere plaatsen voorkomt (Venray, Kampen) blijkt ook daar dat ze slecht bevallen. In 2013 zijn er maatregelen genomen om het zicht op de rotondes te verbeteren omdat de vormgeving van de rotondes het probleem niet zou zijn. Helaas zijn er sindsdien steeds weer (ernstige) ongelukken gebeurd, de maatregelen lijken niet het gewenste effect te hebben gehad.

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

1.   Klopt het dat de ongevalsincidenten op deze vierkante rotondes in Soest ondanks de maatregelen uit 2013 boven het gemiddelde op ‘gewone’ rotondes liggen?

2.   Is het college bereid om het toepassen van de ‘vierkante’ fietspaden rond rotondes te heroverwegen?

3.   Is het college bereid de bestaande ‘vierkante’ fietspaden rond rotondes op de Koningsweg aan te passen naar een volgens de richtlijnen veiligere ‘gewone’ inrichting van fietspaden rond rotondes?

4.   Zo ja, welke stappen wil het college daartoe op welke termijn zetten?

Met vriendelijke groeten,

Fractie van GroenLinks

 

Update: Burgemeester en Wethouders hebben op 17 januari jl. gereageerd. De reactie is als PDF toegevoegd aan deze pagina.