UPDATE Vragen over budget reclameborden

We hebben de antwoorden van het college gekregen en het was inderdaad zo dat de beschikbaarheid van gratis driehoekbuitenreclame borden voor niet-commerciele non-profit organisaties en alle andere culturele en maatschappelijke organisaties op is gebruikt door politieke partijen in de afgelopen verkiezingscampagne. Gelukkig vindt het college, achteraf, ook dat dit niet juist is en stelt extra budget beschikbaar om de organisaties van dienst te kunnen zijn. Groen Links is hier blij mee maar zal dit kritisch blijven volgen. In de bijlage de antwoorden van het college.

 

GroenLinks heeft het college vragen gesteld over de beschikbaarheid van driehoekbuitenreclame borden voor de non-profit organisaties en alle andere culturele en maatschappelijke organisaties. Door de gemeenteraadsverkiezingen zou het budget voor dit jaar zijn opgebruikt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Hieronder onze vragen.

Onlangs kwam ons ter ore dat de driehoekbuitenreclame borden door de gemeenteraadsverkiezingen niet meer gratis beschikbaar zijn voor de non-profit organisaties en alle andere culturele en maatschappelijke organisaties dit jaar.

Deze organisaties kunnen een beroep doen op een budget bij de gemeente waardoor ze wel de printkosten maar niet de plaatsingskosten hoeven te betalen. Dat scheelt een behoorlijk bedrag wat niet zomaar door deze organisaties is op te hoesten.

Door het gebruik van de politieke partijen van deze advertentiemogelijkheid is het potje voor de andere maatschappelijke en culturele organisaties op.

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

1.   Klopt het dat de plaatsingskosten van de verkiezingsposters van politieke partijen betaald wordt uit het budget dat bestemd is voor de non-profit maatschappelijke en culturele organisaties in onze gemeente?

2.   Zo ja, waarom is dat zo en vindt u dat dit een juiste gang van zaken?

3.   Er worden op deze manier organisaties in Soest sterk benadeeld. Bent u bereid om extra budget beschikbaar te stellen om dit nadelige effect voor die organisaties nog dit jaar te verhelpen?